กลุ่มผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มหัตถกรรมจากกกบ้านหว้า

สถานที่ผลิตที่ทำการกลุ่มหัตถกรรมจากกก บ้านหว้า 

ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท์  08-1601-4522

ประธานกลุ่ม คือ นายวินัย เสนสุข

 กลุ่มผู้ประกอบการ

1.ที่ทำการศูนย์หัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา

2.ตามงานต่างๆ ที่หน่วยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ งานกาชาด งานเกษตรลุ่มน้ำโขงฯ

3.พ่อค้ามารับซื้อภายในหมู่บ้าน

4.จำหน่ายต่างประเทศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s