กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านเฮา (OTOP)

กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกบ้านหว้า

 

เรามีสินค้าจำหน่ายเช่น ตระกร้าใส่, กล่องใส่ทิชชู, ที่ใส่ของแขวนผนัง, หมอน, ที่รองจาน, ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน, ที่รองแก้ว, เสื่อ และอื่นๆ ดูเป็นธรรมชาติ แบบดั้งเดิมของไทยดี มาเลือกซื้อกับสินค้ากับเรา ผลิตภัณฑ์จากต้นกกทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง

กลุ่มงานฝีมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก เป็นสินค้าจากจังหวัดขอนแก่น ที่ทำเองในกลุ่มที่นำเอาสิ่งธรรมชาติมาแปรรูปให้เป็นเครื่องใช้ สิ่งที่เรานำมาเสนอของจังหวัด คือ หมวกต้นกก นิยมใช้มากเพราะเมื่อต้องการบังแดด เพียงนำหมวกมาใส่ก็หายร้อนแล้ว แต่ที่พิเศษไม่เหมือนใครของหมวกต้นกก คือ ไอร้อนของแดดจะไม่ทำให้ร้อนมาก กันได้ในส่วนหนึ่งมากกว่าหมวกผ้าธรรมดา

ประวัติความเป็นมา

          รัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาอาชีพเสริมให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายตามโครงการ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
          1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
          2.  พึ่งตนเอง และคิดอย่างสร้างสรรค์
          3.  การสร้างทรัพยากรมนุษย์

          ด้วยการสนับสนุนตามโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  นางบุญจันทร์   ไชยลา  อายุ  71  ปี  บ้านเลขที่ 42   หมู่ 2 บ้านหว้า  ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  จึงได้ริเริ่มงานผลิต  “ผลิตภัณฑ์จากต้นกก”  เมื่อปี  พ.ศ. 2542 ขณะนั้นมีสมาชิกจำนวน 15 คน มีการระดมทุนคนละ 50 บาท เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในกลุ่มวัตถุดิบได้มาจากธรรมชาติในพื้นที่ โดยนำมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระติบข้าว และอื่นๆ

์การดำเนินงานในปัจจุบัน
์          ปัจจุบันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกกบ้านหว้า  มีสมาชิกทั้งสิ้น 76 คน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม และอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระติบข้าว ตะกร้า แจกัน ดอนไม้ กระเป๋าหิ้ว  โคมไฟ ที่รองแก้ว ถาดผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีการควบคุมคุณภาพโดยจะต้องผ่านการตรวจจากคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด ตลอดจนขั้นตอนการผลิต

นายจรูนรัตตน์  จันทร์เพ็ง

นายก  อบต  บ้านหว้า

ที่ตั้งกลุ่ม

บ้านเลขที่ 42   หมู่ 2 บ้านหว้า  ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท์  08-1601-4522

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel. 043-371-551 Fax. 043-371-551
webmaster

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s