ผลงานที่ได้รับ

 

1. พ.ศ.2551 – โล่รางวัลจากมูลนิธิ หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร สาขาหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น

2. พ.ศ.2552 – ได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ระดับประเทศ สาขาหัตถกรรมจากกก

3. พ.ศ.2545 – รางวัลกลุ่มอาชีพดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน

4. พ.ศ.2548 – ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งมุ่งส่งออก (One Province One Product)

5. พ.ศ.2549 – ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนครพนม( provincial Star OTOP: PSO)

6.พ.ศ.2553 – ได้รับรางวัลกลุ่มอาชีพดีเด่น ระดับจังหวัด

– ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว ปี 2553 ประเภทของใช้ ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก ถาดรองจานแบบสาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s