การตลาดและการจัดจำหน่าย

การดำเนินงานในปัจจุบัน
          ปัจจุบันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกกบ้านหว้า  มีสมาชิกทั้งสิ้น 76 คน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม และอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระติบข้าว ตะกร้า แจกัน ดอนไม้ กระเป๋าหิ้ว  โคมไฟ ที่รองแก้ว ถาดผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีการควบคุมคุณภาพโดยจะต้องผ่านการตรวจจากคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด ตลอดจนขั้นตอนการผลิต

การตลาด
          การกำหนดราคาจำหน่าย มี 2 ลักษณะ คือ
          1.  ราคาที่สมาชิกขายให้กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มจะกำหนดราคาเอง เป็นราคากลาง 
กลุ่มจะจ่ายเงินให้ทันที แต่จะหักเข้ากลุ่มร้อยละ 7 
          2.  ราคาขายสู่ท้องตลาด คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดราคาขาย ซึ่งจะพิจารณาตาม
รูปแบบผลิตภัณฑ์  ความยากง่าย  รวมถึงความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

แหล่งจำหน่าย
         1.  การออกร้านในงานต่างๆ  ทั้งในและต่างจังหวัดและกรุงเทพ
         2.  การจำหน่ายปลีก  และทั่วไป

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s