การตลาดและการจัดจำหน่าย

การดำเนินงานในปัจจุบัน
          ปัจจุบันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกกบ้านหว้า  มีสมาชิกทั้งสิ้น 76 คน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม และอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระติบข้าว ตะกร้า แจกัน ดอนไม้ กระเป๋าหิ้ว  โคมไฟ ที่รองแก้ว ถาดผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีการควบคุมคุณภาพโดยจะต้องผ่านการตรวจจากคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด ตลอดจนขั้นตอนการผลิต

การตลาด
          การกำหนดราคาจำหน่าย มี 2 ลักษณะ คือ
          1.  ราคาที่สมาชิกขายให้กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มจะกำหนดราคาเอง เป็นราคากลาง 
กลุ่มจะจ่ายเงินให้ทันที แต่จะหักเข้ากลุ่มร้อยละ 7 
          2.  ราคาขายสู่ท้องตลาด คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดราคาขาย ซึ่งจะพิจารณาตาม
รูปแบบผลิตภัณฑ์  ความยากง่าย  รวมถึงความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

แหล่งจำหน่าย
         1.  การออกร้านในงานต่างๆ  ทั้งในและต่างจังหวัดและกรุงเทพ
         2.  การจำหน่ายปลีก  และทั่วไป

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกกไทยบ้าน

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น